06-44 40 00 59 info@4evergreen2021.nl

Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

Deze Privacy- en Cookieverklaring is van toepassing op bezoekers van de website voor 4evergreen, kunst en cultuur op de enk, www.4evergreen2021.nl.
4evergreen is een initiatief van Martha Waijop en Jeannette Groenink, contactadres Spelderholt 3, 7361 DA Beekbergen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen kun je contact opnemen met Jeannette Groenink, te bereiken via info@4evergreen2021.nl of 06-44400059.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

We hechten aan privacy en verzamelen zo min mogelijk of geanonimiseerde persoonsgegevens. Door alleen informatie te verzamelen die we nodig hebben voor het functioneren van de website en voor het verlenen van onze diensten en door waar nodig toestemming te vragen voor de persoonsgegevens die we opslaan, voldoen we aan de richtlijnen zoals die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn opgesteld.

Zodra je onze website bezoekt plaatsen we cookies. Meer informatie over cookies op onze website vind je verderop in deze verklaring onder het kopje ‘Cookies’.

Zodra je gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden via onze website, zoals de aanschaf van kaarten of aanmelding voor een concert of evenement, maar ook als je je aanmeldt de nieuwsbrief, verzamelen we persoonsgegevens. We letten er daarbij op dat we niet meer informatie verzamelen dan nodig. Bij gebruikmaking van de dienstverlening die we via onze website aanbieden vragen we je om akkoord te gaan met de voor die dienst(en) geldende voorwaarden. Daarin staat alle informatie over gebruik van persoonsgegevens voor de dienst die je bij ons afneemt. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is het belangrijk dat je toestemming vraagt aan je ouders voor het gebruik van onze website en diensten.

Bescherming van je gegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook dragen we er zorg voor dat de communicatie tussen onze website en andere systemen (bijvoorbeeld de kaartverkoop- en betalingssysteem) beveiligd plaatsvindt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld gegevens voor de afhandeling van je toegangsbewijs) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben zowel met de beheerder van ons Content Managenemt Systeem (CMS) van de website, One.com, als met de organisatie die de nieuwsbrief verzorgt, Laposta, een verwerkersovereenkomst gesloten die garandeert dat de persoonsgegevens die we nodig hebben voor o.a. de verkoop van toegangsbewijzen bij niemand anders terechtkomen dan bij ons en dat deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht bij ons een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens zoals die bij ons zijn opgeslagen in te zien, te corrigeren en/of te laten verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. We wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Cookies

4evergreen gebruikt cookies op de website. Het gaat in de eerste plaats om functionele en analytische cookies die wij nodig hebben om de website te laten functioneren.