06-44 40 00 59 info@4evergreen2021.nl

Vrouwen van het land

In de documentaire ‘Vrouwen van het Land’ komen verschillende generaties plattelandsvrouwen door heel Nederland aan het woord. Documentairemaker Annejet Brandsma onderzoekt de (sociale) positie van deze vrouwen in onze geschiedenis aan de hand van persoonlijke verhalen en historische (agrarische) ontwikkelingen en draagt zo bij aan een gelaagde beeldvorming van de identiteit, emancipatie en positie van de plattelandsvrouw in Nederland. De verhalen van de vrouwen worden omlijst door de persoonlijke ontwikkeling en reflecties van de documentairemaker gedurende het maakproces.

Op 9 september 2021 presenteren we de documentaire ‘Vrouwen van het land’. Tijdens deze avond wordt de film omlijst door een programma van lokale sprekers en een open na-gesprek rondom het onderwerp.

Meer informatie over het project: www.vrouwenvanhetland.nl

Donderdagavond

van 19.30 – ca. 21.30 uur

Entree: € 15,–

Website van Vrouwen van het land

www.vrouwenvanhetland.nl