06-44 40 00 59 info@4evergreen2021.nl

Wat is kunst?

– lezing

Lezing door Ingrid Gaasterland

Zowel de David van Michelangelo als het urinoir van Duchamps behoren tot de canon van onze westerse kunstgeschiedenis. Hoe kan dat? Wat is kunst… of is dat een vraag in de categorie Wat is liefde; iedereen heeft er wel een mening over maar kom maar eens tot een finale definitie.

Als ervaren kunstdocent geeft Ingrid Gaasterland lezingen die aansluiten bij actuele exposities of culturele gebeurtenissen. Hierbij maakt ze een verbinding tussen de beeldende kunst, de muziek, de geschiedenis en waar mogelijk het heden. Haar bijeenkomsten kenmerken zich door vakkundigheid en enthousiasme.

In deze lezing gaat ze op ontdekkingsreis naar de ontwikkeling van het kunstbegrip. Gekeken wordt naar de rol van de kunstenaar die steeds verandert, naar de behoefte aan vernieuwing, naar criteria die bij moderne kunst een rol spelen, naar het engagement van kunstenaars en naar de rol van het grote geld. En ieder wordt van harte uitgenodigd mee te denken, mee te observeren en mee te definiëren!

Woensdagavond

van 19.30 – ca. 21.30 uur

Entree: € 15,–

Website van Ingrid Gaasterland

www.ingridgaasterland.nl